Koszyk

REKLAMACJE:

  1. Klient po uiszczeniu opłaty i otrzymaniu przesyłki ma obowiązek sprawdzenia jej zawartości w obecności pracownika firmy kurierskiej.
  2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu szkody.
  3. Produkt należy odesłać na adres firmy TECHMASZ wraz z otrzymaną fakturą VAT i protokołem szkody.
  4. Jeżeli klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie do 10 dni od dnia wydania klientowi produktu.
  5. Z zakupionego produktu można zrezygnować w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.

Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:
- nie był używany,

- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia - jeżeli takie posiadał,
- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - pudełko - jeżeli takie posiadał,
- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - styropian - jeżeli takie posiadał,
- nie został w inny sposób zniszczony.

Produkt należy odesłać do firmy TECHMASZ razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i numerem własnego konta bankowego. Firma TECHMASZ gwarantuje zwrot wartości produktu. Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres: TECHMASZ Al.1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok

Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku zwrotu towaru, koszt dostarczenia towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych przesyłką za pobraniem.

W razie pytań prosimy o kontakt - (85) 653 93 55